950 тона злато лежат в земите на Пернишки регион

В Пернишка област има общо около 950 тона злато. България е един своеобразен Клондайк на Европа. Това показват геоложките проучвания, резултатите от които бяха засекретени до 1997 г. Това сензационно откритие направи доц. д-р Емил Минев по време на заключителната дискусия на семинара, който бе посветен на ролята на иновационните технологии за привличането на крупни инвестиции в общините. Той работи към БАН и НАСА и има защитени 29 патента. Според него около 90% от най-старите златни находища са български. По тази причина значението и ролята на България в Европейския съюз ще се увеличи чувствително. "Водещите държави в ЕС осъзнават много добре този факт. Затова съм убеден, че България ще бъде приета през 2007 г. за пълноправен член на Евросъюза", заяви категорично доц. Минев. Според него, природата е дала на нашата страна всички ресурси. Остава само на базата на интелектуалния потенциал, който страната ни притежава, да се възползваме от това, което имаме, за добруването на всички. Колкото и ресурси обаче да притежава една страна, те рано или късно се изчерпват. Това налага да се мисли как на базата на човешкия технически гений да намерим алтернативните източници. Тезата, че ресурсите на планетата ни се изчерпват, затова населението й трябва да намалее, защото няма да може да се изхранва, не почива на истината, е категоричен доц. Минев. "Планетата ни разполага с достатъчно ресурси. Техническите решения за тяхното използване също са налице, остава само да се възползваме от тях рационално", твърди ученият. Той е категоричен, че направените преди години сериозни проучвания показват, че в пернишки регион има наличие на голямо количество платиноиди и благородни метали. Ортогенезата показва, че нашия регион е част от разломна зона, която идва чак от Карпатите, от района на мините Бор. Според изследвания на учените, правени в продължение на близо половин век, в района на Пернишка област има общо около 950 тона злато. Златните залежи на България са пръснати из цялата страна като находище на микронно злато като съдържанието му е 0.2 микрона в рудата. На места обаче на тон скална маса то достига до 17 грама. За сравнение ще посочим, че в ЮАР например, се обработват залежи с 0.5 грама на тон скална маса. За извличането на златото от тези залежи обаче ще трябва да се използва нов вид технология, различна от познатата ни досега обикновена флотация, която води до замърсяването на природата. Според доц. Минев, чрез специална сондажна технология се вкарват разтвори и посредством електродни системи се провежда електричество. В крайна сметка излизат катодни течности, които около 25% са златни концентрати. Емил Минев подчерта, че българските учени са разработили съвременни иновационни технологии във всички области на икономиката, които са не само алтернатива на досегашните остарели методи, а и възможност за бъдещо развитие на страната ни. На въпрос на "Съперник" може ли отпадъчният материал, натрупан на пернишките табани, да се оползотвори пълноценно, така че да се използва като гориво за ТЕЦ"Република", доц. Минев заяви: "Разработените иновационни технологии включват една част от сгурията, складирана на табаните, при температура около 5 000 градуса да се превърне в синтетичен бензин. Що се отнася до бъдещето на пернишкия ТЕЦ, според мен, с внедряването на съвременна соларна система той може да се превърне в слънчева централа с мощност 120 мегавата електрическа и 570 мегавата топлинна енергия. Колкото и фантастично да звучи, Перник има достатъчно капацитет да осигури еквивалентно 8000 работни часа на тази система. Ние имаме вече и виждането как това може да стане на практика. Бъдещето е в слънчевата енергия. Тя може да ни осигури всичко. А въглищата, които все още ги има като залежи в Пернишко, независимо от високото им пепелно съдържание, влизат в комплекса за производство на синтетичен петрол и синтетичен природен аналог на газа. Технологиите са разработени, чакат предприемчиви представители на бизнеса или на местната и държавна власт, за да бъдат приложени в практиката и хората да се възползват от тях. По тази причина екипът, който работи в Агенцията за развитие на стопанството и културата /АРСК/ предлага в Пернишка област да бъдат изградени два технологични иновационни парка. Единият да осигури оборудването - заводската част на разработваните проекти, което да се произведе в Перник, а другият парк да се измести към границата по посока Брезник-Трън. Той ще спомогне за реализирането на нов тип експлоатация на природните богатства в този район, без да се нарушава горната покривка на земята, която дава условия за живот на биосферата. Въздухът и водите също няма да бъдат замърсени. Това в крайна сметка е ефектът от прилагането на иновационните технологии. Затова и ЕС финансира точно такива проекти, без значение колко големи са те". Според доц. Минев, в Лисабонската стратегия, която бе подписана още през 2004 г. има залегнало изискване във всеки проект, който кандидатства за финансиране от ЕС, да има иновационен елемент. А иновацията не е нищо друго освен изобретателство, защитено със съответните патенти, което отговаря на критерия "световна новост и прогресивност". С приемането на България в ЕС, в страната ще бъдат инвестирани 11 млрд. евро, за да се доближи тя до стандартите на Евросъюза. В тази връзка АРСК има готовност да подпомогне общините при привличането на крупни външни инвеститори за реализирането на иновационни проекти, които ще подобрят значително бита на хората. Инициативността е в ръцете на местната власт.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година