Безопасни язовирите в Пернишко

Язовирите в Пернишка и Радомирска община отговарят на изискванията за безопасност, съобщиха от “Гражданска защита”. Проверката на специалистите показала, че за ползването на тези водоизточници са изпълнени всички предписания и изисквания на закона.
Само два от водоемите са с неустановена собственост и за тях няма издадени разрешения за ползване.
Продължава воденето на спорове за язовира в село Лесковец. За стопанисването му не могат да се разберат Община Перник, кметството и наемателят. В този водоизточник обаче водата била много малко. Затова специалистите смятат, че вероятността около него да пожелаят да летуват хора от селото или граждани е малка и той не е опасен.
Липсата на средства възпрепятствала подръжката от страна на кметството на язовира в село Стефаново. Очаква се в най-скоро време водоизточникът да бъде отдаден за стопанисване на наемател или концесионер. От “Гражданска защита” разпоредили на всички стопани да почистят стените и преливниците в язовирите, както и да се ремонтират крановете на основните изпускатели и навсякъде да се поставят табели “Забранено къпането”.
Мерките целят предотвратяване на наводнения при проливни дъждове и да не се допусне удавяне на хора.
Тази седмица ще бъдат проверени само седемте язовира на територията на община Брезник. Без проблеми са и тези в общините Трън и Ковачевци.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година