Безработни ще пазят селскостопанската реколта

Двадесет души от Пернишка област ще охраняват общо 33 хил.170 дка площ, засята с царевица, зърно, маслодаен слънчоглед и картофи. Решението беше взето на провелото се заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет вчера във връзка с разпределение на квотата за работни места от Министерството на труда и социалната политика, съобщи председателят на Областната комисия по заетостта архитект Ана Карлова. Разпределението по бройки се извършва във връзка с реализацията на утвърдената програма “Опазване на реколта 2002”. Съгласно зададените индикатори от МТСП за областта са били определени 15 работници, които да бъдат заети за сезонна работа от 15 юни до края на октомври т.е. в рамките на 4 месеца. На заседанието Областният съвет взе решение опазването на реколтата да стартира от 1 август и да продължи 3 месеца като работните места бъдат с 5 повече. Финансирането е от държавния бюджет и е на стойност 9 хиляди лева. Обект на програмата за опазване селскостопанската продукция са безработни, които активно търсят работа и са регистрирани в Бюрото по труда. Приоритетна група са продължително безработни лица от Министерството на отбраната и МВР. Бъдещите пазачите се одобряват от МВР, Общината сключва договори с тях. Те ще преминат кратък курс на обучение. Размерът на площта, която ще се пази от кражби през летния сезон в Перник е 3 240 дка. В Радомир тя е 21 хил и 130 дка, в Земен - 1 300 дка. В Община Брезник засятата площ, която ще се опазва е в размер на 7 100 дка, а в Трън - 644 дка. За Радомир ще бъдат открити 9 работни места предвид по-голямата площ, която е засята

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година