Д-р Петков: Процедурата на конкурса е опорочена

Директорът на РЗОК д-р Н.Петков ще заведе дело в съда, защото смята че процедурата за конкурса за нов директор на Здравната каса е опорочена. Освен него за поста има още две кандидатури. Това са д-р Дияна Йорданова и директорът на Дома за медикосоциални грижи д-р Магда Христова. Тримата са писали разработки на тема “Управление на приоритети и риск в специалните условия на здравните райони”. Сред тях д-р Петков е получил най-висока оценка на писмената работа. Документите са били отваряни в петък. Според правилника приет от управителния съвет на НЗОК пликовете с разработката на кандидатите задължително трябва да бъде разпечатана и в деня, часа и мястото на конкурса в присъствието на кандидата.
Д-р Петков има съмнения за опорочаване на конкурса защото е подал своята работа на 7 юли запечатана в бял плик. В петък незнайно защо тя била извадена от кафяв плик. Затова според него избраниците за нов шеф са предварително набелязани. Той е подал възражение срещу подмяната на пликовете още в петък пред комисията. Изпратил е и писмо до управителния съвет, с което сигнализира, че д-р Дияна Йорданова няма необходимия управленски опит, който е минимум 3 години.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година