Енергото изключва стопанските абонати

От днес "Електроразпределение София област - клон Перник" започва масово изключване на захранването на всички стопански абонати, които не са превели дължимите суми по окончателната фактура за предходния месец и тези по фактурите за първо и второ междинно отчитане. Това информира за "Съперник" началникът на сектор "Маркетинг" в дружеството инж. Георги Петров. Той напомни, че последния срок за превеждането на дължимата сума по фактурата за второ междинно отчитане е изтекъл на 23- май. На по-големите предприятия, които не са издължили в срок консумираната от тях електроенергия, Енергото е изпратило и предупредителни писма, че предстои прекъсване на захранването, макар че с приемането на Закона за енергетиката и Общите условия, този ангажимент на дружеството е отпаднал. Според инж. Петров, от днес Енергото е в правото си да прекъсва захранването и на битовите абонати, които не са си платили сметките за април. В тази връзка той информира, че от 23 май "Електроразпределение София област- клон Перник" е въвело нови цени за предлаганите от дружеството услуги на абонатите. Цената за включването на битови абонат, които са прекъснати за неплащане, е увеличена с почти 1 лв.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година