Фондация П.У.Л.С. застава срещу СПИНА

Фондация П.У.Л.С. започна работа по нов проект по програма на Министерството на здравеопазването “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, вируса сред интравенозни наркомани”.
Развитието на ХИВ/СПИН в България е все още ниско, но предвид факта, че страната се намира в регион с бързо нарастваща епидемия от ХИВ и че е все още е в икономическа криза, необходимо е да се предприемат незабавни ефективни мерки за предотвратявяне и нарастване на разпространението на вируса. Програмата ще се реализира в рамките на пет години /2004 - 2009 год./, в десет града в страната с най-голямо ниво на интервенозна употреба на наркотиците. Един от тези градове е Перник, в който разпространението на твърди наркотици и интравенозна практика, свързана с тях са придобили сериозни проблеми, застрашаващи, както здравето на самите зависими, така и на близките им и цялото общество.
Една от основните задачи на програмата е да повиши също така здравната култура на злоупотребяващите с наркотици, с цел самите те да се ангажират по активно с предпазването на своето и околните здраве.
Според данни предоставени от РДВР - Перник, на територията на града броят на регистрираните употребяващи наркотични вещества е 134, като от тях: 8 жени и 126 мъже.
Проекта е финансиран от Глобалният фонд за борба със СПИНА, маларията и туберкулозата.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година