Готвят проект за шламохранилище

Проблемите на шламохранилището в кв. Калкас са били обсъждани вчера при кмета инж. Антоанета Георгиева. На разговора са присъствали изпълнителният директор на "Топлофикация" инж. Симеон Георгиев, кметът на квартала Надка Павлова, представители на инициативния комитет и проектантът на шламохранилището.
Договорихме се, че на проблемното място, намиращо се в кв. 7 септември, ще се издаде разрешение за проектиране за рекултивация на терена, каза кметът инж. Антоанета Георгиева. До два месеца ще ни бъде представена техническата част на проекта. Тя ще бъде представена на жителите на кв. Калкас, за да си изяснят как точно ще бъде решен проблема с възстановяването на площите на шламохранилището. В същото време "Топлофикация" търси подходящи терени за изграждане на ново депо за шлама. След това ще се издаде разрешение за проектиране на ново съоръжение. В момента се оглеждат два терена, за които трябва да бъде направена преценка за възможностите за изграждането на шламохранилище. Ще ни бъде представена и оценка за стойността на строителството и чак тогава проблемът ще бъде финализиран, обясни инж. Георгиева.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година