И корупцията под контрола на прокурорите

Прокуратурата не изпуска от погледа си корупционните престъпления. През периода януари - юни 2004 година делата с корупционен елемент, наблюдавани от Прокуратурата, са 85. Тридесет от тях са били приключени до края на първото полугодие.
През съда са минали три дела от този род. Едното от тях е по чл.301 от Наказателния кодекс - за подкуп, второто е по чл.282 , визиращо престъпление по служба. Последният от случаите е свързан с длъжностно присвояване. Обвинението по него е повдигнато по чл. 201 от Наказателния кодекс.
Прокурорите от съдебен район Перник са наблюдавали през полугодието и 6 досъдебни производства, свързани с организираната престъпност.
Сред тях по-интересен е случай, свързан със закана за убийство от лице от организирана престъпна групировка. Деянието попада под разпоредбите на чл.144 ал.3 приложение 2 , във връзка с чл.142 ал.2 т.8 от НК.
Пет са досъдебните производства, наблюдавани през първите шест месеца на годината, свързани с незаконна търговия с черни и цветни метали и незаконен износ на валута, очетоха още магистратите.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година