И. Миткова ще пита кмета за пернишката архитектура

Какъв е архитектурният облик на Перник в началото на 21 век ще попита кмета на Общината инж. Антоанета Георгиева председателят на ПК "Образование, култура и вероизповедания" Ирена Миткова на предстоящото заседание на местиня минипарламент. Въпросът ще включва какви са достиженията, проблемите и шансовете на града и общината в архитектурно отношение, носи ли външия вид на Перник удовлетворение, може ли да се говори за архитектурна достъпност.
Бих искала кметът да отговори на мен и на перничани какви са намеренията на общинската администрация за запазване или обогатяване на архитектурния облик на града и общината и съществуват ли нови идеи в това отношение, каза Ирена Миткова. Водена от разбирането за ролята на културата и нейното влияние в осмислянето и целеполагането в живота на хората, ще използвам правото си на питане, за да задам въпрос на кмета на Община Перник и относно натовареността и тематичното съдържание на културната дейност в кв. Изток. Отбелязвам с удовлетворение факта, че след поставените от мен въпроси на заседанията на ОбС се търсят реални отговори на съществуващите проблеми. Като пример мога да посоча ремонта на участъка от ул. "Луганск", заплатите на работещите в сферата на културата, състоянието на мемориалния комплекс в Перник, обясни Ирена Миткова.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година