Кметът: Църквата има право на емоции, администрацията-не

854 подписа са събрали жители на кв. “Калкас”, които настояват да бъдат върнати църковните имоти, които са в размер на 37 дка и се намират около църквата “Света Петка”, съобщи отец Бойко от пернищкото църковно настоятелство. Според него Община Перник е заграбила земите и не желае да ги възстанови на притежателя им. Като аргумент за това, че църквата е законният стопанин на имота, отец Бойко цитира разписен лист от 1930 година, в който черно на бяло пишело “църковен имот”. В момента обаче той не разполага с този документ. По неговите думи в нотариалните актове на притежателите на земи, граничещи с имота, пишело, че площите граничат с него. Земята е била национализирана през 1949 година. Но дошла демокрацията и църквата решила да си потърси правата и да й бъде възстановен теренът. Църковното настоятелство прави няколко опита за това пред предишната кметска управа, но резултат няма. Сега отците са се обърнали към новото ръководство на града. Преди два месеца са получили отговор от Общината, в който се казва, че се започва процедура за отдаване под наем на част от имота.
Калкашани са разтревожени от развоя на нещата, тъй като бащите и дядовците на много от тях са дарявали собствена земя на църквата и при възстановяването на собствеността им те са се отказали от нея, почитайки родолюбивото дело на предците си, уточни отец Бойко.
Проблемът, който в момента се експлоатира и то по един изключително нелицеприятен начин освен емоционалната страна на нещата, има и чисто административна, каза на пресконференция вчера кметът на Община Перник инж. Антоанета Георгиева. Когато говорим за подписване на документи, легитимиращи собственост, администрацията е длъжна да спазва това, което се е случвало и преди нея включително, без значение по какъв начин се наименова то. Теренът в Калкас, за който става дума, има своята административна история. В общинската администрация има акт за държавна собственост от 1953 година, в който тогавашнато Министрество на комуналното стопанство и благоустройството на основание на протокол от Министреството на електрификацията актува като “държавна собственост празно, неурегулирано място от 4 798 кв. м, находящо се в землището на село Калкас, Димитровско, за което има сведение на заварения използвач на имота”. В акта не е цитиран документ за собственост-нотариален акт или крепостен акт и е отбелязано “манастир Света Петка”. Когато започва връщането на манастирските и черковните имоти през 1989 година, е образувана вероятно преписка с искане за възстановяване и на тази земя, но предишната общинска администрация е отказала да попълни този имот, тъй като не е предоставен документ за собственост. През 1998 година е изработен градоустройствен план, в който целият този терен, който включва езерото, е отредена за парк. Тогава е имало желание от страна на черковното настоятелство да си върне терена и отговорът на общинската администрация, че тъй като няма документ за собственост, молбата се отказва. През 2000 година езерото се актува като публична общинска собственост съгл. Закона за водите, а останалата част от терена на базата на градоустройствения план е отредена за парк, се актува като частна общинска собственост. Целият парцел е 37 200 кв. м. Каквото и да иска да направи една администрация, тя работи по документи. Единственият начин за доказване на собственост в Република България е след съдебно решение. Затова и отговорът на администрацията е, че ако има спор за собственост, то следва занитересованата страна да я докаже по съдебен път. Ако уважаемият съд докаже чрез съответната екпертиза, че тези терени или част от тях са били собественост на манастира, ние ще изпълним съдебното решение и парцелът да си мине във владението на църквата. Ако се окаже, че е общинска собственост, то следва да се запази акта за такава. Но след като вече има съдебен спор, независимо кой кмет ще е, то до неговото разрешаване статуквото се запазва такова, каквото е до днешна дата. Аз призовавам да се прекрати с емоциите при разглеждането на този проблем, защото колкото и подписи да се съберат, днес има заседание на съда и той ще прецени какво да се предприеме оттук нататък, уточни кметът Антоанета Георгиева.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година