Медици отчитат пред касата прегледи на починали лица

През юли за цялата страна има 48 случая, за които РЗОК са сезирали органите на Прокуратурата, както и 10 случая, в които са сезирани органите на Икономическата полиция, съобщиха от НЗОК. От тях 19 са случаите в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, предадени на Прокуратурата, а 6 са сигналите, подадени към Икономическа полиция. За нарушения в стоматологичната помощ са подадени 26 сигнала към Прокуратурата и 3 към Икономическа полиция. Три са случаите в болничната помощ и един в медико-диагностичната дейност. Нарушенията, за които са сезирани компетентните органи, са свързани с издаване на документи с невярно съдържание и отчитането им в РЗОК за медицински дейности, които не са извършени; отчитане на починали лица; нарушаване правото на пациента на свободен избор на личен лекар; презаписване на пациенти без тяхно знание при друг личен лекар.
В резултат на предварителния финансов контрол в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) през юли са спрени плащания към договорни партньори за 858 400 лева. При предварителна проверка е констатирано, че това са средства, отчетени към РЗОК, но не са извършени от изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ. Общият размер на възстановените неправомерно получени суми, установени на последващ контрол, е 285 800 лв.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година