Немци поемат пластмасовите боклуци

Завод за преработка на пластмасови отпадъци ще изгражда немската фирма "OHL" в Радомир, съобщи областният управител Иван Димитров. Вчера той и народните представители от "Коалиция за България" инж. Ненко Темелков и Росица Янакиева се срещнаха и разговаряха за инвестицинното намерение с изпълнителния директор и прокуриста на фирмата-Бенедикт Струплер и Радигер Феди. Суровината, която ще използва новото предприятие са пластмасови бутилки от безалкохолни напитки, бира, платсмасови кутии и други изделия. След тяхното рециклиране ще се получава гранулат, който ще се регенерира в нови изделия. Инвестицията е за около 9 млн.евро. От тях българската страна ще осигури 2,5 млн. евро. До момента реално са вложени за изготвянето на проектите около 800 хиляди лева от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Екоминистреството. Заводът ще бъде построен до края на 2007-ма година и в него пряко ще бъдат заети около 60 души, но със спомагателния персонал те ще са много повече.
Съоръжението ще бъде разположено на площ от 12 дка. Производството е екологично чисто и са спазени всички изисквания по ОВОЗ.
Немската фирма "OHL" е една от изявената в областта на преработвателната промишленост. Има построени над 60 предприятия в Европа. Създадена е през 1876 година и вече е успяла да се наложи в бизнеса с пластмасови продукти.
Събирането на пластмасовите отпадъци се извършва от три лицензирани от правителството фирми и от Централния кооперативен съюз и те ще се погрижат за доставянето й в предприятието, каза представителят на Община Радомир Владимир Тренев.
Проектът се реализира със съдействието на депутатите инж. Ненко Темелков и Росица Ятакиева и на областния управител Иван Димитров.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година