НОИ прави приемна за осигуровките

Териториалното поделение на НОИ в Перник започна обособяване на приемна за обработка на върнатите от “Български пощи” пратки и обслужване на гражданите, които идват с въпроси относно сведенията, получени за внасяните им осигурителни вноски за периода 2000 - 2001 г. Откриването на приемната, която ще се намира в стая -4 на партера в сградата на Община Перник в бившето помещение на “бялата техника”, е обезпечено със заповед. Двама служители ще обслужват гражданите.
На място могат да бъдат отправяни запитвания за неполучено сведение към служителят в приемната, който ще прави проверка в дневника за писмата дали има отпечатване на съответното сведение за конкретното лице. Ако сведенията не бъдат получени по пощата, те ще се връчват на осигурените лица лично и срещу представяне на документ за самоличност. В приемната ще функционира и гореща линия на телефон: 64 93 34. По нея могат да бъдат направени запитвания има ли писмо, в което Териториалното поделение на НОИ е изпратило сведенията, на какъв адрес и др.
Писмата ще се дават до около 20 юли. Информираността на гражданите е залегнала и като условие в Кодекса на труда, поясни началникът на отдел “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” Димитър Евтимов. Той каза още, че приемната вероятно ще заработи от следващата седмица. Тогава се очаква тя да бъде осигурена с необходимия информационен продукт.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година