Обективна система за оценяване предвижда МОН

Изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството е едно от най-важните условия за развитието на системата на училищното образование. Не може да бъде осигурено качество на образованието, без да съществуват надеждни механизми за измерване на постигнатите в образователния процес резултати, информираха пернишки педагози. Контролът върху качеството е важен в няколко посоки. Чрез него обществото се информира за състоянието на образователната система и може да постави нови изисквания към нея. Освен това резултатите на учениците ще бъдат важен критерий за определяне на заплащането им, както и ще бъдат създадени условия за равнопоставеност.
От просветното министерство предвиждат през новата учебна година да стартира вече процесът на повсеместно въвеждане на тестовете в българското училище. Голямото предимство на тази форма на изпитване във всичките й разновидности ще има възможността за обективно измерване на знанията и потенциал на учениците. Тестовете са съвременен метод за оценяване, който е широко използван в развитите държави и който все още няма достатъчни традиции у нас. Широкото им използване като форма за оценяване предполага създаването на банка от въпроси по различните учебни предмети и нейното непрекъснато последващо обогатяване, както и изготвянето и разпространението на сборници и помагала с тестови материали.
Детайлното разглеждане на въпросите, свързани с масовото въвеждане на тестовете се предвижда да бъде предмет на специален план за действие, разработен от Министерството на образованието и науката.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година