Общината получава сертификат за качество

Община Перник ще получи през август сертификат за качество БДС ENISO 9001:2000, научи “Съперник” от орготдела на Високата къща. Сертифицирането на дейността на общината ще стане от независима международна организация. Досега такова признание са получили само две български общини - Велико Търново и Пазарджик.
Вчера се проведе обучение на всички общински служители заради предстоящото внедряване на Система за управление на качеството. Целта е удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите чрез предлагане на качествени административни услуги, законосъобразност в управлението на общинската собственост, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация.
За ефективното провеждане на политиката по качество ръководството във Високата къща определя няколко основни цели, между които подобряване на условията в администрацията, високо качество на предоставяните услуги на физически и юридически лица, недопускане на просрочване на законовите срокове, ускоряването на инвестиционните проекти от общинската стратегия и повишаване квалификацията на персонала.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година