Общината трябва да запази жилищата си

От началото на годината 5 крайно нуждаещи се перничани, които са категоризирани и включени в списъка за общински жилища са настанени в боксониери, каза зам. кметът Зоя Асенова. Двама души са получили гарсониери, а един гражданин е настанен в двустаен апартамент от общинския жилищен фонд. В момента се подписват настанителни заповеди да ползвателите на тристайни жилища. Няколко перничани са отказали предлаганите им общински домове под предлог, че са им малки. При втори или трети отказ Комисията по жилищно настаняване ще преразгледа решението си и може да ги лиши от общински домове.
Един от основните проблеми, стоящи за решаване пред кметската управа са неразплатените сметки освен за наеми, така също и вода, ел.енергия и парно. Когато искаме да извадим от общинския фонд неизряздни наематели или такива, които съгласно Закона за общинската собственост вече нямат право да я ползват, се оказва, че новите ползватели не могат да си открият партида в дружествата монополисти, тъй като имат неплатени сметки. Някои от тези суми са четирицифрени числа. Провели сме серия от разговори с управителите, но все още няма решение на проблема. Имаме идея кметът на Община Перник инж. Антоанета Георгиева да се срещне с тях и да им предложи срещу представянето на новите адреси на бившите общински наематели дружествата да си потърсят вземанията чрез съда. Това означава, че много от общинските жилища ще бъдат разблокирани и в тях ще настаним хора, които са крайно нуждаещи се. Кметската управа подготвя нова Наредба за реда на ползване на общинските жилища, която ще бъде внесена за дискусия в Общинския съвет. Нашето становище е, че жилищата са твърде малко, а крайно нуждаещите се са твърде много и не трябва Общината да продава жилища от своя фонд, обясни г-жа Асенова.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година