Общинските съветници гласуваха по-ниска такса отпадъци

Като скучно, безпроблемно и скоростно може да бъде определено вчерашното заседание на местният минипарламент. То беше лишено от заяжданията на дребно и политическата декларативност. Независимо от 16-те точки, включени в дневния ред, някои от които доста важни за перничани, съветниците “препускаха” скоростно през докладните и често гласуваха без дори да знаят за какво става въпрос.
Към предварителните 13 точки от дневният ред, общинските съветници пребавиха още три - заседанието на ОбС да се предава пряко па местната кабелна телевизия, промени в състава на Постоянната комисия за устройство на територията и даване на разрешение за кандидатстване с проект на “Красива България” от кметство “Изток”. На два актуални въпроса отговори кметът на Община Перник инж. Антоанета Георгиева. Те бяха задедени от председателят на Комисията по култура, образование и вероизповедания Ирена Миткова. Първото питане бе във връзка с по-ниските средни работни заплати от тези в страната, които получават работещите в сферата на културата в Перник. Те са 244 лева при 266 лева за страната. Вторят въпрос беше насочен към рационалното използване на материалната база в учебните заведения.
По втора точка от дневният ред на заседанието общинските съветници дискутираха размера на такса битови отпадъци за следващата година. За жилищни, вилни и нежилищни имоти на гражданите и жилищни имоти на предприятията промилът е 2 промила, а за нежилищни имоти на предприятията тя да е 7 промила, решиха те. Местните избраници не приеха за втори път предложението на Милан Миланов да бъдат освободени от такса смет имоти, които не се използват целогодишно. Бяха гласувани размерите на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник, отнасящи се издаване на удостоверения, за процедура по легализация на документи и за транспортни такси. Общинският съвет гласува да бъдат отдадени помещения в кметство “Изток” за ползване от Областната пробационна служба и в сградата на бившата банка на Общинската служба по земеделие и гори. Съветниците одобриха искането на директорът на ДТ “Боян Дановски” три транспортни средства, собственост на културната институция да бъдат продадени на търг. Те гласуваха и промяна на адреса на “Оранжерии” ЕООД, който вече ще бъде в кв. Бела вода. Местните законотворци одобриха проекта за одобряване на подробен благоустройствен план за регулация и застрояване в землището на село Кладница във връзка с инвестиционни проекти за инженерно-техническа инфраструктура на екологично селище “Делта хил”. Те освободиха от длъжност управителят на “Обреден дом” ЕООД Иванчо Христов по негова молба, но не гласуваха той да бъде освободен от отговорност.
На заседанието на местният минипарламент бяха утвърдени параметрите на превозна дейност, определени за трудно подвижни граждани и параметрите на превозна дейност на градска автобусна линия N 17 - спирка “Метал” относно необходимия брой автобуси за изпълнение на курсовете по линията. Беше уточнена и процедурата за избор на съдебни заседатели и бяха гласувани членовете на комисията по уточняването им. Общинските съветници се съгласиха заседанията на местния минипарлатент да бъдат предавани директно по местната кабелна телевизия. Те гласуваха мястото новия зам.-председател на ОбС инж. Васил Васев в Постоянната комисия по устройство на територията да се заеме от Боян Петров. Местните парламентаристи дадоха съгласието си да се кандидатства по проект “Красива България” за съфинансиране на два обекта - рехабилитация на спортна площадка и изграждане на детска такава в кв. Изток и за ремонт на зала “Кракра”.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година