Пенсионери печелят повече през лятото от влог

По-високи лихви през летните месеци за пенсионери предлага по новите си влогове “НVВ Биохим”, съобщиха от пернишкия клон на финансовата институция. Има две нива на натрупване на лихви за всяка от валутите в зависимост от размера на спестяванията- до 1 000 лева и над тази сума. Лихвата достига до 3,35 на сто през месеците от май до октомври. Тя се изчислява ежеденевно и се вписва в спестовната книжка след изтичане на всяка календарна година. За откриване на сметката са необходими 10 лева, а по желание клиентът може да превежда пенсията си автоматично по влога.
Продуктът е за жени над 55 години и за мъже над 60 години и ще бъде предложен до седмица.
Няма такси за откриване, обслужване и закриване на спестовните сметки по сезонния влог.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година