Перник става университетски град

Най-големият частен полски ВУЗ "Станислав Сташич" в град Келце открива филиал в Перник и ще приеме първите си 1000 студенти още следващата есен.
В навечерието на 24 май ректора на висшето учебно заведение Анджей Блахуд, координаторът на проекта Александър Йорданов, който е бивш посланик на България в Полша, и Тошко Кръстев от фирмата-изпълнител "Инвесттек" подписаха спорузумение за откриването на филиала. Това стана в присътвието на кмета инж. Антоанета Георгиева и на нейните заместници Зоя Асенова и инж. Симеон Симеонов.
На път сме да сбъднем една голяма мечта на перничани-Перник да бъде университетски град и правим този подрък на нашите съграждани в навечерието на най-българския празник, 24 май. Работихме много в тази насока, плодовете от усилията на местната власт се увенчаха с успех и следващата есен децата ни ще могат да пристъпят прага на новото висше учебно заведение, каза кметът инж. Антоанета Георгиева.
ВУЗ-ът е създаден преди 12 години и е 72 висше учбено заведение в Полша. Той има 15 факултета, в които има над 100 специалности.. В него се обучават 5 хиляди студента. Университетът е най-голямия
частен ВУЗ в страната. Той ще стартира в Перник с три факултета - по икономика и информатика, архитектура и урбанистика и право и хуманитаристика. Обучението ще е двустепенно. За бакалавър ще се учи три години, след което желаещите ще могат да завършат и магистратура. Приемните изпити ще са под формата на събеседване, но ще се изисква езикова подготовка. Ако кандидатът не владее английски език, ще учи още една подготвителна година. Поне половината от преподавателите ще са българи, които трябва да имат докторантура, съобщи ректорът на ВУЗ-а в град Келце Анджей Блахуд. Университетът е част от европейското сдружение "Еразмус" и студентите ще имат възможност да се местят в други европейски висши учебни заведения, като им се признават взетите у нас изпити.
"Инвестех" ще вложи 10 милиона лева за изграждане на базата и за организация на обучението. Фирмата вече закупи пустеещия от години недостроен хирургически блок, който ще се превърне в администратевен и преподавателски корпус на ВУЗ-а. Недовършеният жилищен блок в пригаровия район ще бъде преустроен и общежитието за студентите. Вече са започнали процедурите по узаконяване и получаването на акредитация от образователното министрество, съгласно българското законодателство Университетът "Станислав Сташич" е носител на 2 медала в категорията "Образователни услуги", получени от Европейската комисия за ВУЗ , отговарящ на европейските стандарти за образование.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година