Подкрепа: икономическата обстановка е критична

В региона икономическата обстановка е критична, ако може да се каже, че има икономика в него. Социалният мир е пред взривяване. Населението обеднява, поради увеличението на енергоносителите, чрез закриването на работни места в областта на медицината и образованието в реалния сектор, заяви председателят на Синдикалния регионален съюз “Подкрепа” Любомир Жотев. Хубаво е, че се откриват работни места, но закритите са повече от разкритите. Цените не са високи, а доходите са нищожни, допълни той.
Това са основни проблеми, които са поставени от “Подкрепа” съвместно с КНСБ пред Тристанния съвет, до министър-председателя и членовете на правителството. Двата синдиката са представили пред тези институции своята позиция за най-важните социални приоритети на трудовите хора и гражданите на България като са представили своите искания в няколко важни точки, които са подписани от д-р Желязко Христов /за КНСБ/ и д-р Константин Тренчев /за КТ”Подкрепа”/.
Синдикатите са разтревожени от агресивната кампания на работодателите по отношение на изменението и допълнението в Кодекса на труда като се предизвиква безпокойство сред служителите и работниците. Необходимо е да се предприемат действия в областта на социалното и трудово законодателство, като най-наложителни са законодателните промени, свързани с облекчаване на условията и ускореното получаване на дължими трудови възнаграждения и Законопроект за Главната инспекция по труда.
Синдикатите са на мнение, че е крайно време да заработи и социалният инвестиционен фонд. Той трябва да изпълнява съотвотното си предназначение по насърчаване на предприемачеството, разкриването на работни места и оживяване на редица региони /като Пернишкият/.
От КТ “Подкрепа” и КНСБ оценяват като ограничителна провежданата вече година правителствена подоходна политика. Незадоволителни за тях са планираните за 2002 г. действия за нарастване на бюджетни заплати с 10,5 на сто, замразяване на минималната работна заплата на 100 лв., осъвременяването на пенсиите само с 6%, което на фона на очакваната инфлация от 7-8 процента е крайно недостатъчно. Двата синдиката искат промяна и в областта на ограничаване периметъра на “сивата икономика” като подкрепят категорично усилията за строг ред и законност в трудовите и осигурителни отношения. Резултатните мерки обаче може да са само комплексни.
В общата позиция на конфедерацията на независимите синдикати искат да се вземат мерки и в областта на социалния диалог - досегашната практика на ограничени и неефективни консултации по политиката в областта на присъединителните фондове следва да се трансформира в дългосрочна политика на сътрудничество и партньорство. Цялата дейност по изграждането на проекти да се осъществява съвместно с национално представителните социални партньори. В отвореното писмо до министър-председателя синдикатите излагат своите притеснения за инвазията на беззаконието с масовите уволнения на учителите и медицинския персонал. Също и натискът на квазиработодателски структури за превръщане на основния трудов договор в безмислена хартийка. Поставен е въпросът с критичното обедняване на българския народ.
С тези неща КНСБ и КТ “Подкрепа” предупреждават правителството, премиера и институциите, че независимо от осъществяване на външно-икономическите приоритети, синдикатите в България ще предприемат мерки в рамките на закона за работа, здраве и живот на българския народ, подчерта председателят на СРС “Подкрепа” Л.Жотев, който каза, че Перник не се различава от други градове в България в подобно положение. Напротив, той е мерило за социални и икономически проблеми в страната.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година