Прибират в интернат малолетен скитник

Заради постоянни бягства от дома си малолетен перничанин ще бъде настан в Социално -педагогически интернат, където ще има възможността да продължи образованието. Това бе решено на извънредно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с председател Дончо Лефтеров. Образуваното възпитателно дело е за многократни бягства от семейството и скитничество. На заседанието на местната комисия са присъствали и родителите му. По мнение на специалистите от отдела за "Закрила на детето" майката и бащата не са изпълнявали родителските си задължения. Малолетното лице е живеело в конфликтна среда, при непрекъснати побои и скандали. Не е посещавало и училище, започнало е 7-ми клас, но не го е завършило. Тийнейджърът е бил доведен при специалистите от инспекторите от Детска педагогическа стая. Първоначално е бил приет в Дома за временно настаняване в столицата. Документите по случая са предадени в Районния съд в Перник.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година