Приключи съдебната сага съветник срещу зам.-кмет

Приключи съдебната сага, продължила близо година и изправила един срещу друг зам.-кмет срещу общински съветник.
Началото й бе поставено на 15 юли 2005 година, когато на заседание на радомирския минипарламент съветничката инж.Олга Йорданова направи подробно изказване, в което като цяло се критикуват негативни тенденции и неправилни действия като цяло на политиката, провеждана от кмета на общината инж.Златко Стойчев, като част от тях бяха насочени и срещу зам.-кмета Василка Стоилова. Според инж.Йорданова, в нарушение на закона е назначила на половин щат счетоводител и чиновник в отдел "Култура" на местната администрация без необходимия ценз, пак така е назначила човек без образование в Дома за стари хора. В изказването на общинската съветничка бе на правена критика и във връзка с нарушения на Закона за обществени поръчки - без наличието на обществена поръчка, заяви на сесията преди повече от година инж.Йорданова, Стоилова е давала поръчки на хора от приятелски фирми и е упражнявала натиск върху градоначалника на Радомир за подмяна на охранителни фирми. Тези и други критични бележки, направени в изказването на съветничката бяха определени от зам.-кмета на общината като клевета и тя заведе частно наказателно дело срещу инж.Олга Йорданова. Стоилова предяви и граждански иск срещу местната избраничка за обезщетение от 3000 лв за претърпени неимуществени вреди.
На 4 май 2006 година Радомирският Районен съд, разглеждайки всички документи по случая, призна общинската съветничка за невиновна, отхвърли и гражданският иск.
На свой ред зам.-градоначалничката обжалва присъдата в Окръжния съд. В жалбата се сочи, че по-нисшата институция неправилно е интерпретирала събраните доказателства и от там, в нарушение на материалния закон, е стигнала до грешния извод, че инж.Йорданова е невинна.
На свой ред обаче, разглеждайки всички доказателства по случая, след направен съвкупен и обстоен анализ, въззивната институция потвърждава като правилно решението на Районния съд в Радомир. Окръжните магистрати са категорични - грешка няма. Направените правни изводи от по-нисшата инстанция са подробни, прецизни и правилни. Районният съдия е извел поотделно и е посочил всички изрази и думи, които според тъжителката съдържат клевети, анализирал ги е и е установил, липсва извършено престъпление. И според окръжната инстанция предмет на клвета могат да бъдат само твърдения с конкретно съдържание, които носят информация за точно определено обстоятелство, време, място, явление от миналото или настоящето или приписване на престъпление, което винаги трябва да бъде конкретно. В случая обаче става дума за критично изказване на заседание на местния минипарламент, насочено срещу негативни явления в управлението на общината, а не като изнасяне на позорони или недостойни от гледна точка на общоприетите морални твърдения и приписване на престъпления спрямо Стоилова само и единствено с цел да предизвика еднозначна обценка на обществото за нея. В случая обществените отношения, свързани с правилно функциониране на местното самоуправление и действията на законоустановени органи или правото на отделни лица чрез законоустановени механизми за контрол върху действията на органите на местната власт са в по-голяма степен обществено значими от правото на лица, заемащи ръководни длъжности и упражняващи тази власт. Те могат да бъдат подложени на обществена критика във връзка със службата им, включително като по този начин се засегне личната им сфера в степен, по-висока от тази на обикновените хора, се казва в решението на Окръжния съд. Всичко това лежи в основата на становището и на районната, и на въззивната съдебна институция, на базата на което инж.Йорданова е обявена за невиновна, а искът на зам.-кмета Василка Стоилова е отхвърлен.
Присъдата на Пернишкия Окръжен съд е окончателна и не подлежи на обжалване.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година