Пускат 5 000 пъстърви в Струма и Реянска

5 000 малки рибки дъбова пъстърва ще пусне радомирското ловно-рибарско сдружение в четвъртък в реките Струма и Реянска. Това съобщи председателят на ЛРС - Радомир инж. Христо Златанов.
Рибките са купени от риборазвъдното стопанство в Годеч. През есента сдружението ще пусне в реките още 5 000 пъстърва сивен и шаран. Пъстървата е от Годеч, а шаранчетата - от развъдната база в Карлово. ЛРС - Радомир ежегодно купува и пуска в реките на региона малки рибки, които обогатяват рибното богатство. По този начин сдружението допринася неговите членове да се радват на богат улов.
Следващия месец сдружението ще разсели на територията, която стопанисва, по 300 бр. полудиви патици и яребици. Докато патиците сдружението е разселвало многократно, то яребиците ще бъдат разселени за първи път. Птиците ще бъдат купени от развъдника в Сливен.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година