Радомирски съветници не дават на концесия местните кариери

След като вече години радомирският минипарламент работи без титуляр- председател, от петък той остана и без временно изпълняващ длъжността, след като местните избраници бламираха зам.председателя Иван Стоев, водил досегашните заседания. Мотивите са, че не умее да организира и да ръководи нормално деловата работа на общинския законодателен орган и не изпълнява взети негови решения. Визирано е това за преобразуването на фирма “Радиус R”. Свалянето от зам.-председателския пост на съветник от ССД, който е и най-възрастния в местния минипарламент, стана на извънредното заседание, насрочено заради недовършената работа от предходната седмица. Тогава останаха неразгледани редица важни докладни, работата по които продълъжи и в петък.
Радомирските съветници отхвърлиха предложението кариерите в общината да бъдат отдадени на концесия. Те поискаха на бъдещо заседание всички кандидати да ги наемат, да предоставят за обсъждане икономическите си обосновки. Общинари коментираха, че така само се бави решението на проблема. Обичайната практика, в т.ч. и на пернишкия ОбС, е едва след откриването на процедурата да се пристъпи към подобни действия.
Пак с подобни мотиви бе отхвърлено и предложението за сливане на общинската болница и стоматологията. Съветниците поискаха двете здравни структури да представят икономическите си анализи за 2004 г и първите четири месеца на 2005 г и едва тогава да се пристъпи към дебати.
На заседанието в петък бе решено да бъдат отпуснати 20 000 лв за нуждите на младежта и спорта в общината. На следващото заседание, което ще бъде председателствано от съветника-земеделец Атанас Цвятков, трябва да бъде създадена организация за избора на нов председател и зам.-председател на минипарламента.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година