Слагат втори зам.-директор в болницата

Втори заместник директор назначават днес в Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник. Поста ще заеме д-р Александър Алексиев, който ще координира работата на дружеството по НРД и връзките му с РЗОК и НЗОК. Решението за структурната промяна на здравното заведение в ръководния състав е взета на проведения преди дни Съвет на директорите, каза директорът д-р Симеон Василев. Д-р Стефан Церовски остава като зам.-директор по медицинската част.
Проведено бе Общо събрание на дружеството с представители на общините Перник, Брезник, Земен и Ковачевци. На заседанието са били приети отчета на болницата за миналата година и финансовия баланс. Съгласно изискване на Министерството на здравеопазването Бойка Тодорова е била назначена за експерт - счетоводител.
На проведения след Общото събрание Съвет на директорите са били приети три важни документа - оздравителна програма с погасителен план; система за финансово управление и правила за документооборота при планиране, организиране и приключване на обществени поръчки. Оздравителният план е с период на действие за три години и предвижда мероприятия, които да доведат до финансовото оздравяване на търговското дружество чрез търсене на източници за оптимизиране на работата и набелязване на мерки за финансова стабилизация. Предвижда се по-целесъобразно изразходване на средствата и увеличаване на източниците за външно финансиране. Сред идеите са и предстоящо преструктуриране на администрацията и на терапевтичния блок.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година