Ст. Софиянски: Знанията и здравето на нацията ще са приоритет за ССД

С влизането на страната ни в Европейския съюз политиката свърши, каза водачът на листата за евродепутати и лидер на Съюз на свободните демократи Стефан Софиянски пред перничани. Сега трябва да се предприемат чисто практически действия и да се работи, за да се чувстваме добре в обединеното европейско семейство. Освен икономика, обаче, не бива да загърбваме и проблемите на образованието и на здравеопазването, защото тяхното развитие има огромно значение за бъдещето на нацията. Като изключим някои социални предпоставки, значителна част от проблемите в българското образование се дължат на това, че методите на обучение не провокират обучаваните и не създават интерес към знанието. Това важи за всички нива на обучение, но най-ярко е изразено в средното образование. Позицията ни в ССД по този въпрос е, че в по-малките класове трябва да се увеличи относителния дял на часовете по физическо възпитание и спорт и да се използват повече игри, които методично да развиват логическото и стратегическо мислене на децата. В средните и горни курсове, като допълнение да се засили тежестта и значението на избираемите дисциплини и да се зададат критерии, чрез които да се поощрява креативното мислене. Чрез активното включване в Програмата "Комениус", цел на която е 5% от децата в Европа да участват в съвместни инициативи, ще се придаде и необходимото международно измерение на нашето образование, така че училището да стане интересно за деца от всички социални групи.
Кризата в българското здравеопазване се дължи на забавените и неколкократно спирани реформи в системата. Болниците са едновременно нервната и опорно-двигателната система на здравеопазването и като такива, абсолютен приоритет на ССД е подобряването на условията в тях. Основно изискване за това е намаляването на броя на болниците, издържани от държавата и позиционирането им в областните и най-големите общински центрове. По този начин ще се постигне концентрация на част от тясно специализираните дейности, което ще повиши тяхното качество. Респективно ще се пренасочат и финансовите потоци, като по този начин ще се подобри материалната база и високотехнологичните средства за лечение. В малките и средни общини ще се развият големи ДКЦ-та, като практиката с ограничаването на направления ще се изчисти до варианта, в който парите наистина следват пациента. Чрез засилване на контактите с европейски партньори и прилагане на европейските стандарти, ще се подобри и комуникацията между лекари и пациенти, което неминуемо ще заздрави и емоционалната среда в здравеопазването, каза още Стефан Софиянски.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година