Студенчани готови на бой, не искат кариерите

Жителите на Студена посрещнаха на нож представителите на фирма "Инжстрой-Минерал", която е кандидат-концесионер за добив на стоителни материали в местността "Пери" в землището на населеното място. Над 150 местни хора се събраха на общоселско събрание, за да обсъдят оценката за въздействие на околната среда за разкриването на новото находище, но общ език с концесионерите не се намери. На срещата присъства представителят на фирмата за Полша, Хърватска и България, екипът, разработил доклада по ОВОЗ, кметът на Община Перник инж. Антоанета Георгиева, местният управник Валери Стоилов, председателят на Партия "Българска социалдемокрация" Александър Томов, който е кореняк-студенчанин и живее в Студена.
Докладът по ОВОЗ съдържа 47 предписания към кандидатстващата за кариера фирма "Инжстрой-Минерал". Тя трябва да ги изпълни и чак тогава ще може да разработи каменоломната. Целта на общественето обсъждане е да се чуе мнението на населението. Протокол от него, заедно с доклада ще бъде изпратен в РИОСВ в София, тъй като находището е с по-малък терен, и там експертен съвет ще прегледа всички документи и ще излезе със становище дали да се разреши концесията или не.
Представителят на австрийския концерн "Щрабак" представи пред присъстващите ивнестиционното намерение на фирмата и ангажиментите, които вече са изпълнили и които предстои да бъдат осъществени. Мотивите "против" концесията изложи председателят на инициативния комитет "Да спасим Студена" Михаил Методиев. Становището на жителите на селото беше категорично, че кариерите замърсяват въздуха, предизвикват запрашаемост, тровят водите. В резултат на взривовете са изчезнали много редки и защитени растителни и животински видове, а това води до нарушаване на екологичното и биологично равновесие в природата.
Кметът на Община Перник инж. Антоанета Георгиева каза, че управата е категорично против разкриването на нова кариера и че това трябва да се вземе предвид в доклада. От сега действащите кариери общината търпи санкции от контролните органи заради голямата запрашеност в региона. Мнението на местната власт е, че нова каменоломна не бива да се разкрива в Студена. Независимо от гръмките обещания за социални придобивки, жителите на селото се отнесоха с недоверие към всичко казано от представители на фирмата и не остъпиха от позицията се, че повече кариери в населеното място няма да допуснат.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година