Топлофикация може да спре работа

Не е по силите на "Топлофикация Перник" да изпълни в определения срок изискванията, залегнали в комплексното разрешително, издадено от Министерството на околната среда и водите за работа на ТЕЦ"Република". Това заяви председателят на Съвета на директорите на "Топлофикация Перник" Димитър Кишкилов. Той поясни, че в комплексното разрешително е фиксиран срок за изграждане на сероочистваща инсталация на изграждащия се в момента пети котел до края на 2007г. "Това условие е невъзможно да бъде изпълнено, тъй като до момента не е осигурено финансиране за това скъпо съоръжение. По груби изчисления ще трябват над 10 млн. евро. Дори и да се намерят необходимите средства, то срокът е твърде малък, за да успеем да го спазим. При всички положения, с оглед на недоброто финансово състояние, в което се намира дружеството, то не е в състояние да осигури подобно крупно финансиране. Очевидно средствата трябва да се търсят по линия на европейските предприсъединителни фондове или чрез външно кредитиране. При всички положения е необходимо със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката да бъде удължен срокът за изпълнението на това условие в разрешителното, тъй като в противен случай топлоцентралата трябва да спре работа. Другият вариант е дружеството да понася огромни санкции, заради липсата на сероочистваща инсталация", заяви Димитър Кишкилов. Монтирането й е задължително и поради фактът, че този ангажимент е поет от нашата страна при преговорния процес по глава "Екология" с Евросъюза.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година