В. Михайлов: ОбС работи интензивно, но не целесъобразно!

Общинският съвет работи доста интензивно от конструирането си досега, каза общинският съветник от ПД”Социалдемократи” Васил Михайлов. Досега сме разгледали на заседания около 70 докладни записки, наредби, предложения, сигнали. Почти всичко, което се подава от общинската администрация се включва в дневния ред. Но целесъобразността и времето, в което се включват материалите не е точно премерено. Ние нямаме програма и стратегия за развитието на Общината, която да включва перспективите, приоритетите, бъдещето на нашия град. Според мен, с това би трябвало да се започне. Ние сме представители на цяла община и хората са гласували за нас с презумцията, че ще правим нещо реално. Това не мога да кажа обаче за последните две-три заседания на Общинския съвет. В тях ние се занимавахме с неща, които не са приоритет, а чисто партийни противоборства. Ние трябва да търсим пари за развитието на спорта, на младежките дейности, на социалните услуги, на образованието. Резерви за това има, убеден съм. Ние от ПД”Социалдемократи” сме внесли преди много време докладна, с която предлагаме да се преразгледат наемите на помещенията, отдадени на политическите партии. Тя не влиза вече трета сесия в дневния ред. Защо...? Ако общинските съветници ни подкрепят в общинската хазна ще влязат не малко пари. А има и още резерви, които ще донесът пари за развитие на младежките и спортните дейности, категоричен е Васил Михайлов.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година