Бюджетът на Перник ощетен с близо 200 000 лв

Бюджетът на Перник ощетен с близо 200 000 лв

И през първото тримесечие на 2013 година постъпленията в общинския бюджет на Перник в перото „собствени приходи” са по-малко от предвидените. 3 858 000 лв са влезли в хазната при предвидени за дванадесетте месеца 23 343 000 лв. Това представлява едва 16,5 процент изпълнение на заложеното за година. В сравнение със същия период на 2012 година са събрани 183 000 лв по-малко, информира кметът Росица Янакиева. Според съветници от дясното политическо пространство, от 2011 година насам, когато събираемостта за първото тримесечие е била 4 319 000 лв , тенденцията към намаляване на постъпленията от собствени приходи в община Перник, е трайна.
Градоначалникът на Перник припомни на заседанието вчера на местните законотворци, че преди да отправят обвинения към нея, трябва да си припомнят колко внесени от нея докладни записки за продажба, отдаване под наем или на концесия са забавени или направо отхвърлени от ОбС в много случаи без сериозно основание. Каквито бяха поредните примери от вчерашната сесия. Съветниците отдясно отхвърлиха докладна на кмета за продажба на имот общинска собственост в град Батановци с площ на имота 686 кв.м. заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда чрез публичен търг с явно наддаване при начална цена според лицензиран оценител 19 500 лева. В становището на постоянната комисия към ОбС „Общинска собстеност, концесии, приватизация и следприватизационен контрол” бе записано единствено „не приема предложеният проект за решението в докладната записка”. Мотиви няма, такива не се чуха и в пленарна зала .
За трети пореден път беше отхвърлено и предложението на кмета Янакиева да бъде да се слож край на ежегодното източване на местната хазна чрез наема от около 60 000 лв годишно, който общината плаща на реститути, възстановили правото си на собственост върху терен в квартал Рудничар, върху който са изградени читалището там и търговски обект. Проблемът може да бъде решен лесно с промяна в подробния устройствен план, в който е заложен план за регулация на терен и план за застрояване на урегулирания парцел.
Съветниците извадиха от дневния ред и докладната за продажбата на общински земи, част от кариерата за инертни материали в село Студена.
Вместо разумен дебат се чуха политически нападки и не особено етично поведени от страна на избрания от квотата на ГЕРБ зам.председател на минипарламент, което накара колегата му – съветник от левицата Ненко Темелков случаят да влезе в дневния ред на комисията по етика към ОбС. Темелков, който е и лидер на областното и общинско ръководство на БСП в Перник, припомни, че съветниците от ГЕРБ с решенията си вчера са ощетили приходната част на местния бюджет с около 200 000 лв.
Според Темелков съветниците от ГЕРБ боледуват от ранен седесарски пубертет, изживян от сините в периода 1991 -1992 година, за който бе важна максимата «колкото по-зле за страната, толкова по-добре за нас». Животът ги опроверга и днс СДС е вън от парламента бе категоричен пернишкя соцлидер и общински съветник, подкрепен в позицията си и от председателя на групата съветници от лявото политическо пространство Валентин Петков.
В отговор колежката му – председател на групата съветници от ГЕРБ Милена Миланова заяви, че колегите й са гласували по съвест, тя лично е казала «да» на докладната за парцела в ромския квартал «Рудничар». За кариерата в Студена пък поясни, че проблемът е останал за зарглеждане вероятно след лятната ваканция на ОбС, тъй като докладната не била изрядна, в нея имало груби технически грешки, които биха довели до пълен хаос. Със становището й бил съгласен и кметът на селото Красимир Христов.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година