Обсъждат промени в закона за социалното осигуряване

Обсъждат промени в закона за социалното осигуряване

Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система към Министерството на труда и социалната политика проведе второто си заседание, председателствано от заместник-министъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Експертите обсъдиха проекта за Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от група народни представители и направиха оценка на финансовия ефект на мерките, които се предлагат в законопроекта. Това съобщават от пресцентъра на министерството. На заседанието присъстваха експерти от национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, Парламента, Министерския съвет, Президентството, заинтересованите министерства, НОИ, НАП, НЕЛК, както и експерти в сферата на общественото осигуряване.
„Консултативният съвет изразява експертни становища в помощ на работата на заинтересованите институции, както и на Националния съвет за тристранно сътрудничество”, напомни в началото на заседанието заместник-министър Дянкова. Тя подчерта, че целта на съвета е да се потърсят консенсусните решения за оптимизирането на осигурителната система.

Експертите се обединиха около идеята, че най-важна е финансовата стабилност и устойчивост на пенсионната система. Те изразиха становища, че „замразяването” на увеличаването на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж е необходимо да бъде с определен времеви хоризонт. Представителят на научните среди проф. д-р Йордан Христосков предложи това да е за не повече от две години – за 2014 г. и 2015 г. От 2016 г. е необходимо да продължи нарастването на възрастта за пенсиониране, но преценката с по колко месеца за всяка календарна година трябва да е това нарастване, следва да се прави на база очакваната продължителност на живота за мъжете и жените, след пенсионирането им. „Трябва да се приемат автоматични механизми за корекция на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж”, допълни той.

Заместник-министър Светлана Дянкова съобщи, че в дневния ред на следващото заседание на консултативния съвет ще бъде обсъдено националното споразумение за пенсионната реформа и ще бъдат разгледани предложенията за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за оптимизиране на осигурителната система.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година