Вземат мерки срещу вътреболнични инфекции

Готов е докладът на специалната комисия от специалисти на ХЕИ и Регионалния център по здавеопазване в Перник, направили щателни проверки за евентуалните опасности от епидемии в болничните заведения Резултатите от документа, който вече е изпратен в здравното министерство, бяха оповестени на провелия се тези дни областен съвет по здравеопазване в РЦЗ - Перник.
Проверките бяха инициирани във връзка с епидемиологичните взривове, регистрирани в болници в градовете Варна и Кърджали. Специално създадената комисия на местно ниво е направила повсеместни проверки в заведенията, които предимно обслужват деца - микропедиатрични, детски, АГ-отедления и други.
Проведени са били девет работни рещи, в които влизат и проверки, извършени по места с различни цели. Специалистите са констатирали, че в болничните заведения като цяло има изградени комисии за борба с вътреболничните инфекции, които са окомплектовани със съответните специалисти. А в МБАЛ “Рахила Ангелова” - Перник има и болничен епидемиолог и микробиолог. При извършените реорганизации с намаляване на легловия фонд и броя на кадрите в детско отделение на пернишката болница в диспектичен сектор леглата са само две, а те обслужват цялата област. Намаляването на лекарския и сестринския персонал пък не позволява осигуряването на непрекъснати дежурства в детско отделение. Значително морално остаряла е и апаратурата в рсковите отдления, като Микропедиатрия, АГ-отделение на МБАЛ - Радомир.
На проверените места липсват или не достигат консумативи като мек постелочен инвентар, дезинфектанти, консумативи, ръковици - латексови и за еднократна употреба, индивидуални средства за защита - маски, калци, шапки, липсват еднократни средства за бърсане на ръце и подсушаване салфетки, кърпи и други. На добро ниво и под строг контрол в болничните заведения е медикаментозното обезпечаване, пише в доклада.Не навсякъде в болничните заведения обаче е указан съгласно изискванията на ХЕИ противоепидемиологичния режим на работа. Там, където има пропуски, са направени предписания.
Установени били пропуски и при изискванията за хранене на кърмачетата в радомирската болница.
Комисията е на мнение, че в пернишката болница се провеждат ефективна стерилизация и дезинфекция. Има какво да се желае по отношение изолацията и стриктния режим в отделенията от придружителите, родители и другите посетители.
С оглед отстраняване на регистрираните при проверките пропуски Комисията е направила редица препоръки. Да се осигурят възможности за разкриване допълнителни легла за диспектично болни деца в Детско отделение в МБАЛ - Перник, както и изолирането им. Да бъде осигурен строг режим на контакт между придружители, болни и посетителите отвън и да се ограничи напускането на болничното заведение, особено на рисковите отделения. Сигурен филтър е необходим в Детско отделение на радомирската болница.
Препоръчано е и подсигуряване на достатъчно количество консумативи и дезинфектанти, средства за инвазивна терапия за еднократна употреба. С цел превенция на евентуални епидемии специалистите препоръчват още въвеждането като ежедневна практика, особено в рисковите отделения, употребата на еднократни средства за подсушаване и почистване на ръцете. Особено наложително е строго спазване на противоепидемиологичния режим на работа в тези отделения, а евентуално възникналите вътреболнични инфекции оповестявани своевременно с цел недопускане на вътреболничен взрив.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година