Започна подаването на молби за топло

Във всички дирекции "Социално подпомагане" в областта започна приемът на молби -декларации за отопление с твърдо гориво. До 31 август т.г. всички, които желаят да се оотпляват през зимата с дърва или въглища могат да подадат документите си в съответната социална служба.
През отминалия отоплителен период 4 751 лица и домакинства са получили енергийни помощи във вид на твърдо гориво. Те са със 781 души по-малко от тези, които са се възползвали от правото си през 2004-та година. Поради това, че нивото на бизработицата в региона е спаднало значително, очаква се през зимата на тази година броят на правоимащите да намалее значително.
В края на месец май всички членове на Общинските съвети за социално подпомагане, които имат регулаторни функции, ще се съберат на работна среща, организирана от Регионалната дирекция за социално подпомагане. В тези структури членуват представители на обществеността, които контролират изпълнението на законовите разпоредби. Те следят както дейността на социалните работници, така и поведението на подпомаганите лица.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година