08/14/2002 - 00:00
400 хиляди лева е недостигът на Общината от данъчните приходи към днешна дата. Вече е обнародвано министерското постановление за отпускане на средства за общините за неразплатените им разходи....
08/14/2002 - 00:00
Дейността по реконструирането на Държавен архив-Перник за момента е преустановена. Вторият етап по възобновяването на сградата не е приключен поради липса на заложени средства за капитално...
08/14/2002 - 00:00
3 милиона и 750 хиляди лева са задълженията на граждани и фирми към “В и К” на този етап, съобщи техническият ръководител на водоснабдителното дружество Владо Ананиев. Неизплатените сметки на...
08/14/2002 - 00:00
Перничани пак се прочуха национално покрай кражбата на джипа на Кирил Добрев “Мицубиши Паджеро” от 6 август т.г. Скъпото возило е прекарано през Българо-македонската граница от перничанина Румен...
08/13/2002 - 00:00
10-годишно дете от ромски произход е заболяло от вирусен менингит и веднага е настанено в болницата за лечение. Детето е от ромския квартал “Васил Левски”. Поради сериозността на заболяването спешни...
08/13/2002 - 00:00
Пър-вият в стра-на-та ни тех-но-па-рад, кой-то съб-ра над 2000 рей-въ-ри от всич-ки стра-ни в све-та прик-лю-чи вче-ра. Вхо-дът за тех-но-па-ра-да е бил по 30 ев-ро, са-мо за пос-лед-на-та ве-чер ме-...
08/13/2002 - 00:00
19 го-ди-шен мла-деж от град Зе-мен е пад-нал от люл-ка- гон-до-ла и е по-чи-нал по-къс-но в бол-ни-ца-та в Пер-ник, съоб-щи го-во-ри-телят на РДВР Вен-цис-лав Але-ксо-в. Тра-ге-дия-та се ра-зиг-ра-...
08/13/2002 - 00:00
Призовавам всички областни координатори на Либералната партия в България да застанат зад секретарите на БСП. Ще подкрепим исканията на социалистите за решаването на проблемите в българското земеделие...

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година