iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Surova folk feast in Pernik region

See video

The Surova folk feast, held in villages of the Pernik region, takes place on 13 and 14 January to celebrate the New Year. At night, a masquerade group called the Survakari performs in the centre, featuring characters like the newly-weds, the priest and the bear who visit homes the next day to ‘marry’ young couples and ‘maul’ people for good health. A meal is offered and donations collected for the needy. All ages participate, particularly young people, building their self-esteem.

Фолк празника "СУРОВА", се провежда в села от региона Перник, ще се проведе на 13 и 14 януари до празнуват Нова година. През нощта, маскарад група, наречена сурвакари изпълнява в центъра, с участието на герои като младоженците, свещеникът и мечката, които посещават домовете на следващия ден, за да "се ожени за" млади двойки и "Моул" хора за добро здраве. На храна се предлага и дарения, събрани за нуждаещите се. Всички възрасти участват, особено младите хора, изграждане на тяхното самочувствие.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.